Societatea Vivere Blue Concept Srl, cu sediul în Str. Splaiul Unirii 168, Bl. T3, Ap. 1902 , sect. 4, Bucuresti, Romania, prelucrează datele cu caracter personal ale clienților săi persoane fizice cu respectarea Regulamentului U.E. nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

În cadrul prezentei, vă informăm cu privire la următoarele: tipul de date personale prelucrate de noi, scopul în care acestea sunt prelucrate, drepturile Dvs. în ceea ce privește protecția și securitatea datelor Dvs. personale, precum și cu privire la cum trebuie să procedați în cazul în care doriți să nu mai utilizăm datele Dvs. personale.

SCOPUL COLECTĂRII DATELOR PERSONALE
Datele cu caracter personal sunt utilizate în scopul preluării și prelucrării comenzilor Dvs., în scopul încheierii contractelor, în scopul îndeplinirii obligațiilor legale de facturare și în scopul livrării în siguranță a produselor comercializate de societatea noastră prin intermediul site-ului pelger.ro.

De asemenea, datele cu caracter personal sunt utilizate în scopul procesarii retururilor, a soluționării reclamațiilor, informării clienților cu privire la situația contului lor (respectiv validarea, expedierea și facturarea comenzilor), rezolvării anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, trimiterii de newsletter și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS), precum și în vederea întocmirii unei statistici privind analiza de piață și monitorizarea vânzărilor.

În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor Dvs. în scopurile arătate mai sus, aveți posibilitatea ca, în orice moment și fără nicio justificare, să vă exprimați poziția în acest sens prin înaintarea unei solicitări scrise pe coordonatele societății noastre prezentate mai jos.

Menționăm însă, că în situația în care nu vă exprimați consimțământul pentru prelucrarea datelor Dvs., procesarea și livrarea comenzilor emise de Dvs. nu se vor putea efectua.

CATEGORII DE DATE COLECTATE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI WEBSITE
Firma noastră colectează, în scopul explicat mai sus, următoarele date: nume și prenume, adresa de facturare și de livrare a produselor, numărul de telefon și adresa de e-mail pentru a permite contactarea clientului în vederea livrării sau pentru alte detalii care țin de comandă, date bancare.

De asemenea, în vederea discuțiilor purtate cu clienții prin mesageria magazinului chat precum și pentru marketing neinvaziv, societatea noastră utilizează sisteme de tip cookie sau care pot identifica IP-ul utilizatorului și zona din care acesta accesează magazinul online, fără identificarea clientului. Magazinul poate utiliza aplicații prin care colectează informații în legătură cu modul în care vizitatorii accesează si utilizează site-ul, în vederea obținerii anumitor date care să ne permită crearea unei experiențe cât mai bune pentru aceștia.

Datele personale nu vor fi utilizate în alte scopuri decât cele prezentate mai sus, nu vor fi comercializate sau divulgate, cu excepția situațiilor în care se impune respectarea unor interese legitime sau îndeplinirea unor obligații legale.

Datele personale vor fi colectate la crearea pe site a contului personal sau la completarea formularului de comandă. Informaţiile colectate sunt confidențiale, iar magazinul se obligă să asigure securitatea datelor colectate.

De asemenea, aveți posiblitatea de a vă înregistra pe site-ul nostru prin contul Dvs. de Facebook sau Google. Dacă optați pentru una dintre aceste variante, veți fi direcționați către o pagină administrată de Facebook Inc / Google LLC, unde acesția vă vor informa cu privire la transferul datelor Dvs. către pelger.ro. Puteți consulta politica de confidențialitate Facebook în acest link, iar politica de confidențialitate Google, în link-ul acesta.

Nu vă vom solicita prin intermediul acestui website date personale sensibile cum ar fi: fotografii (decât în cazul în care doriți să vă alegem ținuta în funcție de măsură, caz în care la solicitarea dumneavoastră ne veți trimite poze, înălțime și greutate) originea etnică sau rasială, apartenența politică, apartenența sindicală, orientarea sexuală, convingerile politice, religioase și filosofice, condamnări penale, sancțiuni administrative sau contravenționale și starea de sănătate.

Prin urmare, prelucrarea fotografiilor se va realiza cu consimțământul Dvs. și numai în scopul arătat mai sus, respectiv în vederea alegerii unei ținute potrivite fizionomiei și constituției Dvs.

TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII
Temeiul prelucrării îl reprezintă consimțământul Dvs. exprimat prin prezentul formular, prin formularul de înscriere / creare cont pe website și/sau prin formularul de comandă.

Astfel, prin completarea datelor în formularul de creare de cont și/sau de comandă, vă dați acceptul ca datele Dvs. personale să fie incluse în baza noastră de date și vă exprimați acordul în mod neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopurile prevăzute mai sus.

Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI IMPUTERNICIȚII
În vederea realizării scopului mai sus-menționat, datele cu caracter personal colectate pot fi transmise și dezvăluite anumitor parteneri cu care societatea noastră desfășoară raporturi contractuale, în vederea îndeplinirii scopului mai sus menționat (de exemplu poșta, firma de curierat, firma de contabilitate).

Datele cu caracter personal pot fi transmise de către Vivere Blue Concept Srl, fără a fi necesară solicitarea consimțământului Dvs., către instituțiile de stat (de exemplu Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF), în vederea îndeplinirii obligațiilor declarative și de raportare prevăzute de lege.

Astfel, informațiile care sunt trecute pe factură, respectiv numele, prenumele și adresa, vor fi trecute în Declarația nr. 394 privind facturile fiscale din luna respectivă, depusă de către firma noastră la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate se va desfășura până la data la care Dvs. vă retrageți consimțământul cu privire la prelucrare sau pe o durată de maxim 5 ani în cazul în care nu intervine o opoziție/retragere a consimțământului.

Datele pot fi păstrate și după împlinirea termenului sau după retragerea consimțământului în cazul în care se constată că există un interes legitim, o obligație legală (de exemplu obligațiile legale prevăzute de legislația fiscală, de cea privind arhivarea etc.) sau un alt temei legal (cum ar fi situațiile litigioase).

POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE
Vivere Blue Concept Srl poate utiliza cookie-uri pentru a colecta informații despre secțiunile website-urilor pe care le vizitați, despre serviciile și produsele care vă interesează și pentru a urmări navigarea pe website-ul său.

Majoritatea browserelor web sunt setate să accepte cookie-uri. Puteți bloca fișierele cookie sau puteți seta browserul să primească un mesaj de avertizare înainte ca orice cookie-uri să fie salvate pe PC.

Cu toate acestea, modulele cookie pot fi necesare pentru difuzarea anumitor aplicații pe website-ul nostru, iar blocarea acestora poate duce la imposibilitatea accesării anumitor aplicații.

Mai multe informații despre cookie puteți afla accesând Politica de utilizare a cookie-urilor.

DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE UTILIZATOR WEBSITE / CLIENT MAGAZIN ONLINE
Prin această Politică de Confidențialitate vă informăm cu privire la drepturile de care beneficiați în temeiul Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția datelor, respectiv:

– Dreptul la informare – dreptul de a fi informat/ă cu privire la prelucrarea și protejarea datelor cu caracter personal de către Vivere Blue Concept Srl;
– Dreptul de acces la date – dreptul de a obține de la Vivere Blue Concept Srl confirmarea faptului că datele Dvs. personale sunt sau nu prelucrate de către aceasta;
– Dreptul la rectificare – dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete;
– Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) – dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, ștergerea datelor cu caracter personal;
– Dreptul la restricționarea prelucrării;
– Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a recepționa datele personale într-un format ușor de parcurs și de înțeles, precum și dreptul de a solicita Vivere Blue Concept Srl să transfere datele către un alt operator;
– Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – dreptul de a solicita și de a obține retragerea, anularea sau modificarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (care include crearea de profiluri);
– Dreptul de a vă adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal cu o plângere privind încălcarea drepturilor ce decurg din legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

Toate solicitările privind exercitarea acestor drepturi, precum și toate celelalte solicitari privind protecția datelor cu caracter personal, le puteți transmite, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, pe următoarele coordonate de corespondență: adresa Str. Constantin Kiritescu 26, ap 1, Bucuresti, Romania sau e-mail: contact@pelger.ro.

Prin continuarea navigării pe site, vă exprimați acordul ca Vivere Blue Concept Srl să păstreze și să utilizeze datele menționate în vederea prelucrării comenzilor Dvs. pe site-ul https:pelger.ro.

Accept ca datele personale completate în profil sau în formularul de comandă să fie utilizate și să servească la prelucrarea comenzii și la livrarea produselor comandate pe site-ul https:pelger.ro.

ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE ÎN SCOP DE MARKETING
Vivere Blue Concept Srl poate folosi datele Dvs. personale în scop de marketing direct, constând în transmiterea unor newslettere, alerte periodice și/sau în alte modalități de promovare a unor materiale promoționale, oferte etc. prin intemediul cărora sunteți informat cu privire la noutățile Vivere Blue Concept Srl legate de oferte, produse nou lansate, cu privire la organizarea unor evenimente de către Vivere Blue Concept Srl sau în vederea notificării privind funcționarea și actualizarea serviciilor online ale Vivere Blue Concept Srl.

Acordul poate fi retras de către Dvs. în orice moment și fără nicio justificare prin transmiterea unei cereri online, datate și semnate, pe coordonatele de corespondență prezentate mai sus.

Această Politică de Confidențialitate a fost actualizată și intră în vigoare la data de 01 decembrie 2018.